THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN BÁCH KHOA

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Việc làm thường xuyên tổ chức các chương trình:

 • Giao lưu Doanh nghiệp và Sinh viên, Phỏng vấn với Doanh nghiệp, Tham quan nhà máy…
 • Khóa huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng thích ứng môi trường Đại học…
 • Ôn tập trước kỳ thi…
 • Các sự kiện: Ngày hội việc làm, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh…

Website Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm

Hỗ trợ Sinh viên ôn tập với chương trình Chúng ta cùng tiến - Hãy nói không với học lại!

https://www.facebook.com/Chungtacungtien/

Hỗ trợ việc làm cho Sinh viên mới tốt nghiệp, việc làm thêm

https://www.facebook.com/BKHCM.CareerHub/

Trang hình ảnh & sự kiện tại Bách Khoa

https://www.facebook.com/DHBachkhoaHCM/

Thông tin trao đổi - Cộng đồng Bách Khoa

https://www.facebook.com/groups/hcmut/

Nhóm trao đổi thông tin dành cho SV khóa K.17

https://www.facebook.com/groups/HCMUT.K17/

Có gì mới ở Bách Khoa

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong:

 • Công tác tuyển sinh
 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa)

Website Phòng Đào tạo

Bách Khoa E-Learning

Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên có trách nhiệm trong:

 • Giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên
 • Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học.
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên vào đầu năm học.
 • Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên: trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí.
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng.
 • Kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh – sinh viên nội trú, ngoại trú; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.
 • Chịu trách nhiệm quản lý học bổng tài trợ, học bổng du học và quỹ hỗ trợ sinh viên Bách khoa.

Website Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

Các webiste cần biết

Website Phòng Kế hoạch Tài chánh

Website Ký túc xá Bách Khoa

Website Phòng Quan hệ Đối ngoại

Website Khoa Cơ Khí

Website Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Website Khoa Điện - điện tử

Website Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Website Khoa Kỹ thuật Hóa học

Website Khoa Quản lý Công nghiệp

Website Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Website Khoa Môi trường và Tài nguyên

Website Khoa Công nghệ Vật liệu

Website Khoa Khoa học Ứng dụng

Website Khoa Kỹ thuật Giao thông

Website Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp

Website Trung tâm Ngoại ngữ

Website Chương trình KS CLC (P.F.I.E.V)