—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sau khi xem sơ đồ và chọn vị trí gian tư vấn các đơn vị thực hiện tiếp các bước sau:

  1. Đăng ký trực tuyến để giữ chỗ (nút đăng ký bên dưới 02 sơ đồ) Lưu ý: BTC sẽ liên hệ trong trường hợp đăng ký trùng gian.
  2. Download, điền thông tin vào biểu mẫu, ký tên, đóng dấu gửi về BTC (bước này là bắt buộc, các đơn vị chưa hoàn thành xem như chưa đăng ký thành công)
  3. Liên hệ bộ phận tài chánh để trao đổi về các thủ tục (C.Trang: 0937 042 042)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

360360register

Các đơn vị vui lòng đền đầy đủ các thông tin

360360folder

Vui lòng download BẢN ĐĂNG KÝ, HỢP ĐỒNG MẪU, BẢNG BÁO GIÁ

Untitled-1 copy

Các đơn vị xem thêm thông tin về quy cách gian tư vấn để thuận tiện trong việc trang trí