avr

[BKHCM Career Fair 2016] – BOSCH – Software Test Engineer Recruitment

bos

Tập đoàn Bosch

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ hàng đầu thế giới. Bosch tuyển dụng khoảng 375.000 nhân viên trên toàn thế giới (tính đến 31/12/2015). Theo số liệu sơ bộ, tập đoàn đạt doanh thu hơn 70 tỷ Euro trong năm 2015. Hoạt động của Bosch được chia thành 4 lĩnh vực kinh doanh bao gồm: Giải pháp Mobility, Kỹ thuật Công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Kỹ thuật Xây dựng và Năng lượng. Tập đoàn Bosch bao gồm Robert Bosch GmbH, hơn 440 chi nhánh và công ty con tại khoảng 60 quốc gia. Nếu tính luôn các đối tác dịch vụ và bán hàng, Bosch hiện có mặt tại khoảng 150 quốc gia. Nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của Tập đoàn là sức mạnh sáng tạo. Bosch hiện có 55.800 cộng sự làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tại khoảng 115 địa điểm trên toàn cầu. Mục tiêu chiến lược của tập đoàn Bosch là kiến tạo giải pháp cho cuộc sống kết nối. Bosch giúp cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới thông qua các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và truyền cảm hứng. Nói vắn tắt, Bosch xây dựng công nghệ “Sáng tạo vì cuộc sống”.

Bosch tại Việt Nam

Bosch bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1994. Công ty TNHH Bosch Việt Nam có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, hai văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Đà Nẵng cùng nhà máy Gasoline Systems sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục (CVT) tại tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Bosch cũng vận hành một trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các giải pháp doanh nghiệp (Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Ô tô tại TP. Hồ Chí Minh. Trong năm tài chính 2015, Bosch đạt doanh thu hợp nhất 68 triệu đô-la Mỹ (61 triệu euro), tăng 50% so với năm 2015. Tổng doanh thu ròng, bao gồm doanh thu từ các công ty con chưa hạch toán hợp nhất và các đơn hàng giao trong nội bộ các công ty trực thuộc, đạt 293 triệu đô-la Mỹ (264 triệu euro). Tính đến 31/12/2015, Bosch đã tuyển dụng khoảng 2.400 cộng sự tại Việt Nam. Tại Việt Nam, Bosch có bảy ngành hàng kinh doanh: Phụ tùng và Thiết bị Ô tô; Điện tử Ô tô và Xe máy; Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển; Kỹ thuật Đóng gói; Dụng cụ Điện cầm tay; Hệ thống An ninh và Công nghệ Nhiệt.

Start something big today. Apply as

SOFTWARE TEST ENGINEERS (0-5 years of experience)

<Software Dept.>
<Ho Chi Minh, Vietnam>

Do you want beneficial technologies being shapes by your ideas? Whether in the area of mobility solutions, consumer goods, industrial technology of energy and building technology –with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. RBVH -Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited is 100% owned subsidiary of Robert Bosch GmbH .RBVH has started its operations from 19th October, 2010 at e-Town 2 in HCMC. This engineering development center will be engaged in developing embedded systems and software, mechanical design and simulation, and will provide IT (SAP Consulting, JAVA Development….) and Business Services (Finance and accounting, Economics, Purchasing, Logistics, Translations Japanese – English – Japanese, Information ecurity) solutions to the Bosch group of companies globally.

Your contribution to some thing big

 • ASPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination) Testeris responsible for SW Unit Test, SW Component Test, SW Integration Test, SW System Test and SW Product Test.
 • Read relevant information (e.g. requirements, verification criteria, and design) and understand what needs to be tested.
 • Develop test cases using defined test methods
 • Select relevancy of test case for regression testing.
 • Inform the Project Manager/Team Leader which test equipment is required.
 • Set up review of test specifications.
 • Execute test cases, document results and report problems

What distinguishes you

 • Good in C programming Language.
 • Exposure to Software Development Life cycle.
 • Knowledge of UML and design techniques.
 • Good English language skills (Listening, Speaking, Reading and Writing).
 • Knowledge of UML and design techniques. (optional)
 • Perl scripting language. (optional)
 • Automotive domain knowledge. (optional)
 • Knowledge and experience in CAN. (optional)
 • Exposure to Microcontroller and Embedded Software. (optional)
 • Exposure to emulators, simulators, debugging and test equipment. (optional)
 • ISTQB certificate. (optional)

Your future job location offers you

 • Work in a dynamic and fast growing global company.
 • Advanced career development with overseas training and working opportunities.
 • Minimum 15 annual leaves and 1day leave on your birth day per year.
 • Health insurance for employees and family.
 • Lunch and parking allowances.
 • Join in various team building and sport activities.
 • 13th-month salary and annual bonus.
 • Annual performance appraisal.

– Vui lòng nộp hồ sơ TẠI ĐÂY