Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Việc làm (Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM) hoạt động với cơ cấu nhân sự bao gồm 08 cán bộ phụ trách: 01 Giám đốc, 01 Chánh văn phòng, 01 Trợ lý và 05 chuyên viên