20-21-22

Bản tin Tuyển dụng Tuần 20-21-22 (14/05 – 03/06)

Bản tin Tuyển dụng Tuần 20-21-22 (14/05 – 03/06) có sự tham gia của các Doanh nghiệp sau: (I) AASVN – (II) Ascenx – (III) Builditect – (IV) Diebold Nixdorf – (V) Digi Texx – (VI) Dũng Tin – (VII) FRA – (VIII) Labone – (IX) Meganet – (X) Mỹ Văn – (XI) Xi măng Bình Phước – […]

17-18-19

Bản tin Tuyển dụng Tuần 17-18-19 (23/04 – 13/05)

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm (TT HT SV & VL) là kênh thông tin phổ biến về Tuyển dụng – Việc làm, là cầu nối cho Doanh nghiệp và Sinh viên gặp gỡ, phát triển nghề nghiệp…Thông qua Bản tin Tuyển dụng Tuần không những các bạn Sinh viên có thể […]

01.02.03

Bản tin Tuyển dụng Tuần 01-02-03 (01 – 21/01/2018)

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm (TT HT SV & VL) là kênh thông tin phổ biến về Tuyển dụng – Việc làm, là cầu nối cho Doanh nghiệp và Sinh viên gặp gỡ, phát triển nghề nghiệp…Thông qua Bản tin Tuyển dụng Tuần không những các bạn Sinh viên có thể […]