LOGO

Khai giảng: Anh văn giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài T9.2017

Bạn học tiếng Anh từ lâu nhưng chưa sử dụng được ??? Bạn chưa tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài ??? Bạn muốn có kỹ năng thi NGHE – NÓI quốc tế ??? Bạn đang băn khoăn về học phí và chất lượng giảng dạy ??? Bạn cần trang bị thêm kỹ […]

avgt

Anh văn giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài

Bạn học tiếng Anh từ lâu nhưng chưa sử dụng được ??? Bạn chưa tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài ??? Bạn muốn có kỹ năng thi NGHE – NÓI quốc tế ??? Bạn đang băn khoăn về học phí và chất lượng giảng dạy ??? Lớp học tiếng Anh “Nâng cao […]