techcamp

Techcamp Saigon Uni 2015

Techcamp Saigon Uni được tổ chức lần đầu vào năm 2014 tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là một chương trình bắt  nguồn từ Barcamp – một buổi hội thảo mở mà tại đây người nói (người thuyết trình) chủ động chọn chủ đề mình muốn chia sẻ, còn người nghe (khán giả) chọn đề […]