Cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn

Internship.edu.vn là cổng thông tin thực tập cầu nối giữa Sinh viên, Nhà trường và Doanh nghiệp tuyển dụng. Chúng tôi xây dựng và phát triển Cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn với mong muốn:

·    Sinh viên có thể nhanh chóng tìm thấy các công việc thực tập, việc làm bán thời gian hay việc làm mới tốt nghiệp; ứng tuyển và trải nghiệm tốt nhất các cơ hội thực tập nhằm nâng cao năng lực thực hành.

·    Doanh nghiệp có thể tiếp cận rộng khắp đến cộng đồng sinh viên các trường trên cả nước và nhanh chóng tuyển dụng được các ứng viên phù hợp để đào tạo và huấn luyện các em nhằm bổ sung cho nguồn lực nhân sự của doanh nghiệp.

·    Nhà trường có thể kết nối và hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực trải nghiệm thực hành của sinh viên cũng như chất lượng đào tạo.

LIÊN HỆ

Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn
Chương Trình Hỗ Trợ Thực Tập Cho Sinh Viên
Công ty Talent Mind Education
456 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (08) 3515 0635  –  0974 030 635
Email: contact@internship.edu.vn
Web: www.internship.edu.vn
FB: facebook.com/internship.edu.vn
CÁC CHỨC NĂNG

Dành cho sinh viên:

·    Tìm kiếm công việc thực tập, tìm kiếm theo công ty, địa điểm, chuyên ngành thực tập
·    Tạo và quản lý hồ sơ nghề nghiệp – Ứng tuyển vào vị trí thực tập, việc bán thời gian, việc mới tốt nghiệp
·    Hành trang thực tập – Chuẩn bị tốt kỹ năng làm việc

Dành cho doanh nghiệp tuyển dụng:

·    Đăng tin tuyển dụng
·    Quản lý công việc đã đăng
·    Quản lý ứng viên
·    Kết nối với Nhà trường thông qua các thông tin kỳ thực tập từ trường
·    Tham gia các seminar trang bị kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho sinh viên tổ chức bởi Talent Mind Education
·    Sử dụng các dịch vụ tuyển dụng nhanh, thông tin, quảng bá, quảng cáo, đào tạo.

Dành cho Nhà trường:

·    Đăng tin thông báo các kỳ thực tập của trường miễn phí
·    Kết nối, hợp tác doanh nghiệp tuyển dụng
·    Hành trang thực tập trang bị cho sinh viên
·    Tham gia các chương trình các seminar kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho sinh viên tổ chức bởi Talent Mind Education